Mỗi ngày 1 tài khoản game chia sẽ event này
Đc tặng 5k Gcon KM để RS VIP