MUDRAGON.VN - MUONLINE SS7.0
Máy chủ:HOÀNG LONG

.:: Alphatest13H00 02/08/2020 ::.
.:: Open Beta13H00 04/08/2020 ::.ĐUA TOP MASTER trong ngày
Tóp Tất Cả
► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 04/08/2029
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 04/08/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ
Lưu ý : dựa theo bảng xếp hạng master - max 600 điểm
không max cung dc top chỉ cần đứng top là dc► Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 1 vũ khí SS12 2 Option + 11 theo chủng tộc
2 1 Vũ khí Socket 2 Option + 11 theo chủng tộc
3 1 Vũ khí 380 2 Option + 11 theo chủng tộc


ĐUA TOP 3 Ngày
Tóp Tất Cả
► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 04/08/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 06/08/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ
Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé
► Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 Wing 3 Luck 2 Option
2 100.000 Gcent
3 70.000 Gcent
4 - 5 50.000 Gcent
.................................................. ...................................ĐUA TOP 5 Ngày
Tóp Tất Cả

► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 04/08/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 08/08/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng
TOP TẤT CẢ .Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé

TOP
Phần thưởng
1 1 Wing 4 Luck 2 Option + 0
2 100.000 Gcent
3 70.000 Gcent
4 - 5 50.000 Gcent
.................................................. .................................
ĐUA TOP 7 NGÀY
Top Tất Cả

► Thời gian:- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 04/08/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 10/08/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ .

Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé


► Phần Thưởng:TOP
Phần thưởng
1 Wing 8 Luck 2 Option + 0
2 100.000 Gcent
3 70.000 Gcent
4 - 5 50.000 Gcent
.................................................. ..........................................
ĐUA TOP CHỦNG TỘC
TOP ITEM


Đổi giới tính vào ngày 12/08/2020 sẽ bi loại , ngày 11/08/2020 trở đi thì OK


► Thời gian:- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 04/08/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 12/08/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset từng chủng tộc .
- Đổi giới tính vào ngày đua top sẽ bị loại, đổi giới tính trước ngày đua top là OK
- Những thành viên chuyển đổi chủng tộc trong thời gian diễn ra sự kiện sẻ không được nhận thưởng

Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé

► Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng
1 Sét SS15 2 Option tùy chọn + 0
hoặc
1 Siêu Wing 2 Option tùy chọn

2 Sét SS12 2 Option Theo chủng tộc + 0
hoặc
1 Wing 8 2 Option tùy chọn
3 200.000 Gcon