Khởi tặng: 15000 Point + 400 Level +20 lần rs + 200.000.000 Zen khi khởi tạo nhân vật .

Bảng giới hạn reset/ngày
Ngày đầu tiên toàn bộ đều được Reset 10 lần, sang 0h ngày hôm sau bắt đầu áp dụng GHRS bên dưới

Top
Bảng giới hạn Reset
Top 1 10 lần / ngày
Top >2
Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
Ghi chú
Nếu bạn kém reset Top1 thì được reset không giới hạn cho tới khi bằng reset với Top1
Số lần reset ngày của bạn phụ thuộc vào việc bạn kém reset với Top1 nhiều hay ít
Bảng giới hạn này công bằng cho mọi người từ mới đến cũ
Hổ trợ RS Vào sau inbox FB cho ADMIN để đc hổ trợ
Số dt admin ->>CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ NHẮN TIN CHO ADMIN<<--