CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO
HƯỚNG DẪN CHO RỎ RÀNG NÈ BẠN


Hoa Mai Vàng
Nhặt tại map Barack All Sever
Mã auto nhặt là :
H M V
Sau khi nhặt hoa mai vàng đủ 255 Hoa Mai Vàng
đem về Bottrade Sub-1 Map Lorencia giữa máp tọa độ :
133.128


Sau khi giao dịch 255 Hoa Mai Vàng Với NPC này 100% sẽ được 1 Hộp Quà GM
Lưu ý : Hộp quà GM này có thể đi Blood 8 trả quét là có đó


Trong Hộp quà GM vứt ra sẽ 15% ramdom ra các ngọc như sau :
- Ngọc Custom Thần
- Ngọc Custom Lever (Cấp độ)
- Ngọc Custom Hoàn Hảo (Exl)
- Ngọc Custom May Mắn (Luck)
- Ngọc Custom Tính Năng (Op viên ngọc Life ấy)
- Ngọc Custom Skill
- Ngọc Tâm Linh
- Ngọc Ước Nguyện
- Ngọc Hổn Nguyên
-
Ngọc Sáng Tạo
Chú ý :
Các ngọc này dùng để đặp vào các item ingame để nâng cấp đồ của mình
Các item nào đặp dc và không đặp dc thì theo giõi thông báo tại GRUOP FB
Các ngọc này có thể đem ra WEB tài khoản để Quy Đổi Sang Gcon Chính xài nhé !!