Tên của các item socket Ingame cho từng class
1. DK
. Sét titan
. Sét hoàng long
. Khiên vinh quang
. Hỏa long kiếm
. Bích ngọc kiếm

2. DW
. Sét quỷ vương
. Gậy quỷ vương
. Khiên quỷ vương (khiên bạch dương)

3. Elf
. Sét thiên vũ
. Sét anh vũ
. Cung thần ưng

4. MG
. Sét hủy diệt
. Sét bóng ma
. Bá vương kiếm
. Khiên giác đấu

5. DL
. Sét đế vương
. Trượng đế vương (lôi phong trượng)
. Khiên thập tự

6. Sum
. Sét chiêm tinh
. Sét nữ vương
. Gậy chiêm tinh
. Sách ma công

7. RF
. Sét huyết long
. Vuốt huyết long