Lưu ý :
Tất cả item liên quan đến sét đồ ( Áo quân mu non tay chân ) sẽ không ep gia cường được còn lại được hết


Hình ảnh Item ss12 class DW xem tại ĐÂY


Hình ảnh Item ss12 class DK xem tại ĐÂY
Hình ảnh Item ss12 class EF xem tại ĐÂY
Hình ảnh Item ss12 class MG xem tại ĐÂY
Hình ảnh Item ss12 class DL xem tại ĐÂY
Hình ảnh Item ss12 class SM xem tại ĐÂY
Hình ảnh Item ss12 class RF xem tại ĐÂY