STT
Sự Kiện
Thời gian diễn ra
Hướng dẫn
Sub Diễn ra Ghi chú Địa Điểm
1
Blood Castle (2 tiếng một lần bắt đầu từ 02:30) Săn ngọc All Sub Lâu Đài Máu có Exp gấp 2 lần bên ngoài
Tr
ả quét có ngọc và PC Point
Lorencia
141.138
2
Devil Square (2 tiếng một lần bắt đầu từ 0:00) Săn Ngọc All Sub Quảng Trường Quỷ có Exp gấp 2 lần bên ngoài
Có Drop ngọc
Có tặng PC Point
Lorencia
144.138
3
Chaos Castle 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Săn Ngọc All Sub Nếu bạn là người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu
thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc đồ Thần
---.
4 Binh đoàn Phù Thủy Trắng (2 tiếng một lần bắt đầu từ 00h00 ) Săn Ngọc All Sub Săn phù thủy trắng kiếm Ngọc ước nguyện và nhẫn phù thủy Ramdom
Lorencia
Noria
Davias
5 Blue Event 2:40,
6:40
8:40,
12:40
15:40, 20:40,
23:40
Săn Ngọc All Sub Săn thỏ để kiếm Ngọc Lorencia
141.127
184.127
6 Summer Event 00:50
3:50,
9:50,
13:50
16:50,
19:50
21:50
Săn Ngọc All Sub Săn Ô để kiếm Ngọc Lorencia
141.127
184.127
7 HappyHour Event (giờ vàng) 6:05,
11:5, 17:05, 23:05, 2:05,
4:50

-- All Sub Giờ vàng tăng thêm 50% Exp giúp train cấp nhanh chóng hơn --
8 Boss Vàng(Săn Boss) (0h00 2 tiếng 1 lần)
Săn Đồ
Exl
All Sub Săn Boss vàng xuất hiện đầy đủ tại Lorencia Ramdom
9 Sky Event(Săn Boss) 00:30,
03:30,
08:30,
12:30,
15:30,
20:00,
Săn Kundun All Sub PC:Hoa Tiên Bản Đồ Davias
Thiên Giới săn Boss Kundun kiếm đồ 380 và đồ thần
Davias0
210.44
10 Raklion Event (Săn Boss) 02h10 - 09h10 - 14h10 - 21h10 Săn đồ SS12 All Sub Vào hang nhện săn Boss Selupan kiếm đồ Socket ------
Săn đồ SS12
11
Tháp Tinh Luyện(Săn Boss) --- Săn đồ socket
Săn đồ 380
All Sub Chiến đấu với bàn tay MayA và Boss
NightMare đồ exl 380 - socket
Xuất hiện khi mới bảo trì xong và có lại sau 24
giờ tính từ lúc kết thúc sự kiện
------
Săn đồ 380
12 SIEUBOSS 01h40 - 03h30 - 06h30 -
09h30-
13h40-
15h30-
18h30-
19h30 - 20h30 - 21h40 - 22h30
Săn đồ 380
Săn đồ thần
Đồ SS12
Đồ SS15
All Sub Click vào đây xem video sự kiện Map
Icarus
14 Săn vé Santa 01:30 09:30 17:30 21:30 Săn Vpoint All Sub đổi lấy Vpoint ngoài web tài khoản
tại map Lorencia đầu cổng 6h
và ở giữa Lorencia
Lorencia
1
41.127
184.127
15 Chiến trường team Red - Blue 8:50
22:30
Sub1 Diễn ra tại Lorencia Sub-1
Lorencia
136.118
16 Quỷ Vương Sau khi chết 12h xuất hiện1 lần
Săn đồ Socket
Click vào đây đễ xem hình ảnh tọa độ All Sub BOSS Quỷ Vương xuất hiện sau khi Sever bảo trì xong và hồi sinh lại sau khi Boss chết 12h

Aida2
238.233
Săn đồ SS12
17 Kundun Sau khi chết 12h xuất hiện 1 lần
Săn đồ 380 và item thần
All Sub Xuất hiện tại cuối map Kalima7
Xuất hiện sau khi chết 12h
Cuối máp Kalima7
Săn đồ 380
18 Medusa Sau khi chết 12h xuất hiện 1 lần
Săn đồ socket
All Sub SwampofCalmness vào các tọa độ dưới​

(133 227)(203113)
(174 26)(61 77)

Swampof
Calmness
Săn đồ Socket